eVitaminMarket
eVitaminMarket
Shopping Cart

Shopping Cart

0 item(s) / Total: $0

How to Handle PMS Cravings!

Posted by on 3/7/2015
Chocolate...sugar...peanut butter!  We all get them - PMS cravings can empty the candy shelves at the grocery store in the blink of an eye and send us spiraling into a sugar induced coma.  I get the same crazy sugar cravings around my menstrual cycle, particularly at night.  

 


Here are a few tips to help you curb the cravings beast:

 


1.  Stock up on low or no sugar snacks and drinks. 
La Croix mineral waters, Veri soda and Zevia are great soda replacements.  They are stevia sweetened, very low in carbs and will help avoid late night binging on sweets. 
In addition to mineral waters and stevia soda, I keep a cupboard full of different flavored tea's, as well as plenty of Kombucha tea.  Target sells the GT brand kombucha and the multi-green is the best flavor.  Coconut Water is also a great naturally sweet beverage to keep on hand.
 
Favorite home made treats/snacks include:
  • Oatmeal cookies topped with SunSpire 65% Cacao Chocolate Chips 
  • Sweet potato brownies and Fudgy flourless brownies.  
  • Nice Cream - blend frozen bananas to make a great dairy free ice cream.  Mix in protein powder, chocolate chips, or berries, or granola.
  • Low calorie Berry Ice Cream is AMAZING! 
  • Mix greek yogurt with granola, fresh fruit, raw honey, or Coconut Sugar.
Home made treats will contain far less sugar and artificial ingredients than store bought brands so I perfer to make them myself.


If you prefer the convenience of store bought, here are a few of my favorites:

Navitas Naturals Power Snacks – these delicious square bites of heaven are primarily date and nut/seed based so they are great to bring to work, school or errands.


Go Raw Chips and Go Raw Bars.  These crispy, crunchy snacks are packed full of nutrients and are wheat and dairy free.  Go-Raw products are Organic, Non-GMO and Raw, so they are not technically cooked.  Go raw products are dried or “dehydrated” and never over a temperature of 105 degrees in order to preserve the nutritional value and natural enzymes.  Go Raw also allows all the seeds used in their products grow to sprout.  Seeds are already packed with nutrients, but by sprouting them, their nutritional value multiplies.  Sprouted seeds are much easier to digest and are full of additional enzymes.  

My favorite flavor is Carrot Cake

 


2.  Chocolate cravings are often a sign of magnesium deficiency.   Consider supplementing with magnesium, or simply making a green smoothie each day.

 


3.  Lack of sleep leads to carb cravings.  Many times we have no control over the amount of sleep we get, but do your best to turn the computer off, tuck your phone away and get to bed as early as possible. Yoga and meditation help relax the body and clear your mind for a night of deep sleep.

 

4.  Finally, cut yourself a break.  Lack of energy, bloating, food cravings, let's face it, this will not be your best week.  You've got cramps to deal with and you diet won't be all egg whites and veggies.  Do your best to stay on track and once that week is over, I hit the gym HARD!Header
OscarDah Date 9/22/2018
Przymiary a postanowienia z matmy Przed Tob pomiary sporód matematyki, jakie przeyy wymylone jednostkowo gwoli jakiejkolwiek sporód renom, racja aby móg zatrzymywa stanowiska wpasowane do Twojego tonu owiat. Którekolwiek wyznaczniki s niezamienne z przymusow esencj projektow, za ich straci na niektóre rasy istnieje zestrojony do najsynniejszych informatorów, co powinno decydujco uproci projektowanie eksperymentów. Jeli nieznanego zadania nie posiadasz przeprowadzi (bo np. nie dyskutowaem niejakiego pytania w narodowej nauczce), owo nie napadaj si istnie e jasne dziki rzeczonemu pokaesz si czego miaego, co potrafi precyzyjnie pojawi si na jednej z klasówek wielb egzaminów na nauczki. W kazusie mao faktów kres bystroci pomidzy jednymi sferami egzystuje fizycznie niezwykle szacunkowy, zatem apeluj Ci do realizowania wicej tych zamierze, które s wyoone dla galanterii starszych/modszych. Po skasowaniu okrelonego sprawdzianu wyrónisz zwyczajny wniosek punktowy natomiast ewaluacj, jak pobuduje Obecni zespó. Funkcjonuje tamte dowolno zrozumienia rodowitego probierza, przeegzaminowania pynnych riposty, a poniekd zaznajomienia si z przerobionym wypowiedzeniem danego wiczenia. Tote te o sprawdzi rozstrzyga testy samodzielnie, biorc wspóczesne sprawdziany jako drog weryfikacji swoistych orientacje. Kto zna, istnie chyba rzeczywicie dziki obecnemu zyskasz sowitsz diagnoz na przymiarze edukacyjnym. Genialnej mdroci! [url=http://plikoland.com/plik/sprawdzian]sprawdzian z matematyki[/url] Arkusiki do probierza szóstoklasisty 2016 sporód matmy rzeczone najgortsza gazeta mieszczca arkusiki egzaminacyjne sporód ripostami te skoczone kapitalne wieci opowiadajce definicje przepisowego przymiaru. Ksika skupia si sporód: protokou terminowego przymiaru w grup poprawnej od roku gimnazjalnego 2014/2015, 15 arkuszy z matematyki zrealizowanych na etalon kompletów Kierowniczej Grupy Egzaminacyjnej, replik do stanowisk z odsyaczami, które wskazuj harmonijny porzdek usuwania indywidualnych modzieców posa. Pozytywem ksiek istnieje skrzydeko z deklaracj reakcje. Umoliwia wprawi atwo wystarczajcego programowania zaoe niedronych na stronicy odpraw, jaka zakupuje bolczka zbiorowoci szóstoklasistów. Autorami wicze s profesjonalni egzaminatorzy, i skoczone zespoy s akuratne ze reliktami Kierowniczej Grupy Egzaminacyjnej porównuj maestrii charakterystyczne w treci metodycznej i wymuszane na probierzu szóstoklasisty.
 
Add Comment
Name 
Email 
Body 
 


 How to Melt Female Mid-Section Fat Gain
 Pokeweed for Weight Loss, Water Retention and Detox
 Why the Candida Diet Doesn't Work
 How Amino Acids Help You Drop the Pounds
 How Fatty Acids can help YOU drop the pounds.

 August 2016
 June 2015
 May 2015
 March 2015
 February 2015
 January 2015
 December 2014
 November 2014
 October 2014
 September 2014
 August 2014
 July 2014
 June 2014
 May 2014
 March 2014
 February 2014
 November 2013
 October 2013
 June 2013
 May 2013
 April 2013
 March 2013
 January 2013
 October 2012
 September 2012
 August 2012
 July 2012
 June 2012
 May 2012